Stalling en opslag direct aan de A44

Inschrijven

U kunt een inschrijving doen middels onderstaande formulier. Let op, het invullen van het inschrijfformulier geeft geen garantie voor een plek. Dit is afhankelijk van de nog beschikbare ruimte. Wij zullen naderhand persoonlijk contact opnemen.

Openingstijden

Op onderstaande dagen en binnen genoemde tijden kunt u na afspraak uw objecten/ goederen halen danwel brengen.

Maandag, woensdag en vrijdag : van 10:00 uur tot 12:00 uur
Dinsdag en donderdag : Gesloten
Zaterdag : van 10:00 uur tot 12:00 uur
Zon- en feestdagen : Gesloten

Brandbare- en explosieve stoffen

Gasflessen, mobiele brandstof tanks of andere houders van explosieve of brandbare stoffen dienen door huurder uit het te stallen object verwijderd te worden alvorens het object ter stalling aan te bieden. Brandstoftanks alsmede LPG tanks die niet verwijderd kunnen worden mogen maximaal half gevuld zijn bij het ter stalling aanbieden.

Vorstpreventie

Schade die kan ontstaan door vorst dient door huurder zelf te worden voorkomen daar de stalling-/ opslagruimte niet vorstvrij wordt aangeboden.

Stalling en opslag direct aan de A44